<diversamente="coding" >

Ergon

Καινοτόμο και πιστοποιημένο, το Ergon ιδρύθηκε το 2010. Είναι ένας κοινωνικός οργανισμός στο Πεδεμόντιο, και στόχος του είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με κώφωση, βαρηκοΐα και τύφλωση, κυρίως σε περίπλοκα ανθρωπιστικά περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους.

Το Ergon προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης μπορούν να ζουν με ασφάλεια, χωρίς τον φόβο κοινωνικού στίγματος, διάκρισης και κακοποίησης για τον τρόπο που επιλέγουν να επικοινωνούν, είτε αυτός είναι η νοηματική γλώσσα, η ενισχυμένη με νοήματα ομιλία,  η εθνική νοηματική διάλεκτος, η ακουστική μέθοδος, ή η απτική νοηματική.

Η λειτουργία του Ergon συμπεριλαμβάνει τέσσερα θέματα: τα δικαιώματα, τον βιοπορισμό, την πρόσβαση σε κατάλληλη τεχνολογία και την ευημερία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ergon, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.ergon4deaf.org

DLEARN

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής μάθησης – DLEARN – στοχεύει να αποδεχτεί τις προκλήσεις ψηφιακής ανισότητας που επέρχονται με την ψηφιακή επανάσταση, και να κινηθεί προς ένα ψηφιακό κόσμο κοινωνικής ένταξης. Οι στόχοι του οργανισμού χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις-κλειδιά: μοιραζόμαστε, συνδεόμαστε, πολλαπλασιαζόμαστε, βελτιωνόμαστε. Το DLEARN συλλέγει τακτικές και ιδέες, και συγκεντρώνει ποικίλους οργανισμούς στην Ευρώπη για να στοχαστούν και να σκεφτούν και να δώσουν το έναυσμα για νέες πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό την βελτίωση και την αναγνώριση της αξίας της ψηφιακής μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DLEARN και το δίκτυο του, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.dlearn.eu

Emphasys Centre

Το Emphasys Centre άρχισε την λειτουργία του το 1998, με ειδίκευση στην συμβουλευτική, και υπηρεσίες λογισμικού και υποστήριξης στον τομέα του ICT. Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, το Emphasys Centre προσφέρει σεμινάρια υψηλής ποιότητας για ενήλικες, επαγγελματίες, καθώς και νεαρά άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα ή τεχνική εκπαίδευση για εργοδότηση.

Το Emphasys Centre διοργανώνει επίσης εξατομικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης για τους υπαλλήλους διάφορων εταιρειών και οργανισμών, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους σε θέματα ICT.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Emphasys Centre, παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.emphasyscentre.com

Platon

Το ΠΛΑΤΩΝ είναι ένα εκπαιδευτήριο με μελλοντική προοπτική. Η σχολή ακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον και με δημιουργικό μυαλό τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Θέτει νέους στόχους συνεχώς, διατηρώντας παράλληλα μια εξέχουσα θέση στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) είναι ένα μοντέρνο εκπαιδευτικό ίδρυμα με 650 μαθητές και 83 μέλη προσωπικού.

Το ΠΛΑΤΩΝ ασχολείται με διεθνή προγράμματα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και υλικών, μέσω του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΛΑΤΩΝ, παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.platon.edu.gr

Funteso

Το FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL (Funteso) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικός, επιστημονικός, που ασχολείται με Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας. Κύριος στόχος του Funteso είναι να γίνει δυνατός συνδετικός κρίκος μεταξύ ερευνητών, κατασκευαστών, χρηστών και ιδρυμάτων στον τομέα του ICT, για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα της τεχνολογίας ως ισχυρό, εύχρηστο και βοηθητικό εργαλείο, που βοηθά τους ανθρώπους στην προσωπική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ανεξάρτητα από την σωματική και κοινωνική τους κατάσταση.

Η αποστολή του Funteso είναι να προωθήσει την τεχνολογία σαν εργαλείο για την κοινωνία, και να προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να βεβαιωθεί πως αυτό το εργαλείο είναι εύκολο στην χρήση, ελεύθερο, απλό και παγκόσμιο, δηλαδή να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες όλων, χωρίς να αποκλείει κανέναν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Funteso, παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.funteso.com

equalizent

Το equalizent ιδρύθηκε το 2004 και ασχολείται με 4 κύριους τομείς: τους κωφούς, τους βαρήκοους, τη Νοηματική Γλώσσα, και την διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας.

Η εκπαιδευτικές και εταιρικές  απόψεις του equalizent  είναι μοναδικές στην Ευρώπη.

Μέσα από διάφορες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, το equalizent στηρίζει κωφά και βαρήκοα άτομα, όπως επίσης και άτομα με άλλες μορφές αναπηρίας, να βρουν εργασία. Το ένα τρίτο των μελών του προσωπικού είναι κωφοί, που σημαίνει πως οι εκπαιδευόμενοι με προβλήματα ακοής εκπαιδεύονται από επίσης κωφά άτομα.

Το equalizent  οργανώνει την ετήσια Χοροεσπερίδα Πολυπολιτισμικότητας – μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στην Βιέννη της Αυστρίας. Το equalizent ίδρυσε επίσης και το HANDS UP, μια διαδραστική έκθεση με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κόσμο των ατόμων με προβλήματα ακοής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το equalizent, παρακαλώ επισκεφτείτε τον σύνδεσμο www.equalizent.wien

Skip to content